Trwa wczytywanie
tekstu...
Załóż ankietę
Czytaj więcej

MOŻLIWOŚĆ

Do swobodnego i bezpłatnego (free) wykorzystania przedstawiamy nowoczesny generator ankiet. Oprócz klasycznego wersji jednokrotnego wyboru, dostępne są ankiety wyboru alternatywnego. Ankiety wyboru alternatywnego pozwalają na ułożenie zaproponowanych odpowiedzi wedle kolejności preferowanej przez odpowiadającego.

ZABEZPIECZENIA

Ankiety są uzbrojone w system zabezpieczający przed wielokrotnym oddaniem głosu. Nowoczesny system uwzględnia często zmieniające się numeru IP użytkowników, potrafi ich identyfikować na podstawie innych danych. Dodatkowo opcja weryfikacji pozwala zakładającemu ankietę uzależnić zaliczenie głosu od weryfikacji za pośrednictwem maila.
Ankiety jednorazowego
wyboru
Ankiety z ustawianą
kolejnością odpowiedzi
Zabezpieczenie przed
wielokrotnym oddaniem głosu
Możliwość autoryzacji
via mail

Lista ostatnich 10 założonych ankiet

Jeżeli jakaś ankieta narusza dobro osobiste lub inne przepisy prawa wejdź w podgląd i zgłoś administratorowi celem usunięcia.
Lp. Pytanie Typ Data Głosy Autor Adres
1 Kto wed??ug ciebie ma mocniejsz? g??owe i przetrwa nic? Ankieta z jedną odpowiedzią 26-09-2021 13:41 0 Weronika PODGLĄD »
2 Doda? karoline do grupy? Ankieta z jedną odpowiedzią 23-09-2021 15:41 0 Olek PODGLĄD »
3 Wybieranko? Ankieta z jedną odpowiedzią 21-09-2021 19:20 3 Kuba mr??wa PODGLĄD »
4 Wiek Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 21-09-2021 9:31 0 iwona PODGLĄD »
5 Jaka miejscowka najbardziej Ci odpowiada? Ankieta z jedną odpowiedzią 16-09-2021 11:32 8 Boss PODGLĄD »
6 Czy jeste?? zadowolony z pracy w firmie? Ankieta z jedną odpowiedzią 16-09-2021 9:10 0 Sebastian PODGLĄD »
7 W kt??ry dzie?? tygodnia maj? odbywa? si? treningi? Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 08-09-2021 8:41 0 Szymon PODGLĄD »
8 Jakie miejsca Ankieta z jedną odpowiedzią 03-09-2021 12:02 0 Franek PODGLĄD »
9 Gdzie impreza Ankieta z jedną odpowiedzią 31-08-2021 18:23 1 Selogel PODGLĄD »
10 Jakie lekcje? Ankieta z jedną odpowiedzią 31-08-2021 16:03 0 Robert PODGLĄD »

Lista 10 najpopularniejszych ankiet względem oddanych głosów

Jeżeli jakaś ankieta narusza dobro osobiste lub inne przepisy prawa wejdź w podgląd i zgłoś administratorowi celem usunięcia.
Lp. Pytanie Typ Data Głosy Autor Adres
1 Jak oceniasz szans? na rozw??j w Polsce ? Ankieta z jedną odpowiedzią 29-06-2014 12:57 127 Obywatel PODGLĄD »
2 W jakimi mie??cie chcia??by?? zorganizowa? spotkanie plenerowe z demokracj? bezpo??redni? w sierpniu 2014 ? Ankieta z jedną odpowiedzią 20-07-2014 14:06 46 Demokracja Bezpo??rednia PODGLĄD »
3 Kt??re rozwini?cie nazwy (U??yte jako skr??t nazwy parti na kartach do g??osowania tak samo jak KNP Janusza Korwina Mikke ) wybierasz: Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 04-06-2014 9:01 30 Pawe?? PODGLĄD »
4 Na kogo zaglosujesz? Ankieta z jedną odpowiedzią 15-03-2021 18:35 28 ja PODGLĄD »
5 Gen. Jaruzelski - zas??uguje na honory czy na pogard? ? Ankieta z jedną odpowiedzią 30-05-2014 19:08 25 Pawe?? PODGLĄD »
6 Czym powinien zaj?? si? samorz?d-miasta : Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 28-09-2014 8:47 14 Pawe?? PODGLĄD »
7 Jaki tryb? Ankieta z jedną odpowiedzią 14-10-2014 18:39 14 blint PODGLĄD »
8 Na jaki film idziemy? Ankieta z jedną odpowiedzią 31-05-2021 9:00 13 Wiktor PODGLĄD »
9 Co lubisz je??? Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 17-02-2014 14:18 13 Pawe?? PODGLĄD »
10 Twoje ulubione ??rodowisko programistyczne ? Ankieta z jedną odpowiedzią 25-04-2014 12:31 10 SpiJay PODGLĄD »
Copyright 2014 © Iam4U.pl