Octavio
  • How long are you planning to stay here? <a href=\" http://oojeile.com/levitra-generic-cialis-60-tablets \">levitra generic cialis 60 tablets
  • </a> The participants\' acceptance of their illness was measured using a recognised scale - this determined how well they had adapted to having the condition
  • <a href=\" http://oojeile.com/bayer-levitra-online-cheap-zoomed \">bayer levitra online cheap zoomed
  • </a> With Caitlin at the helm and quieter Caz on hand to offer her insights, we pass Beatties department store (\"our Harrods\"), Charlie\'s Fish Bar (where one customer had a box of Ferrero Rocher battered on Christmas Eve), and Wolverhampton\'s Central Library.
Ułóż odpowiedzi w kolejności (od góry) od najważniejszej!
Chwyć i przeciągnij elementy za pomocą strzałek lub usuń zbędne
Jak to działa ?
Głosy w ankiecie z odpowiedziami alternatywnymi liczone są punktami w kolejności malejącej. W przypadku 10 odpowiedzi, pierwsza w kolejce otrzyma 10 punktów, druga 9, trzecia 8 (itd.), a ostatnia 1. Usunięte odpowiedzi otrzymują wartość 0.


Copyright 2014 © Iam4U.pl