Trwa wczytywanie
tekstu...
Załóż ankietę
Czytaj więcej

MOŻLIWOŚĆ

Do swobodnego i bezpłatnego (free) wykorzystania przedstawiamy nowoczesny generator ankiet. Oprócz klasycznego wersji jednokrotnego wyboru, dostępne są ankiety wyboru alternatywnego. Ankiety wyboru alternatywnego pozwalają na ułożenie zaproponowanych odpowiedzi wedle kolejności preferowanej przez odpowiadającego.

ZABEZPIECZENIA

Ankiety są uzbrojone w system zabezpieczający przed wielokrotnym oddaniem głosu. Nowoczesny system uwzględnia często zmieniające się numeru IP użytkowników, potrafi ich identyfikować na podstawie innych danych. Dodatkowo opcja weryfikacji pozwala zakładającemu ankietę uzależnić zaliczenie głosu od weryfikacji za pośrednictwem maila.
Ankiety jednorazowego
wyboru
Ankiety z ustawianą
kolejnością odpowiedzi
Zabezpieczenie przed
wielokrotnym oddaniem głosu
Możliwość autoryzacji
via mail

Lista ostatnich 10 założonych ankiet

Jeżeli jakaś ankieta narusza dobro osobiste lub inne przepisy prawa wejdź w podgląd i zgłoś administratorowi celem usunięcia.
Lp. Pytanie Typ Data Głosy Autor Adres
1 mmgxyedols Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 20-12-2018 18:01 0 mmgxyedols PODGLĄD »
2 nytileru Ankieta z jedną odpowiedzią 20-12-2018 17:45 0 nytileru PODGLĄD »
3 dgadhmobvym Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 20-12-2018 17:39 0 dgadhmobvym PODGLĄD »
4 Rocky Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 11-12-2018 3:10 0 Rocky PODGLĄD »
5 Cedrick Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 11-12-2018 3:10 0 Cedrick PODGLĄD »
6 Zoey Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 11-12-2018 3:10 0 Zoey PODGLĄD »
7 Bradford Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 11-12-2018 3:10 0 Bradford PODGLĄD »
8 Francisco Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 11-12-2018 3:09 0 Francisco PODGLĄD »
9 Megan Ankieta z jedną odpowiedzią 11-12-2018 2:08 0 Megan PODGLĄD »
10 Guadalupe Ankieta z jedną odpowiedzią 11-12-2018 2:08 0 Guadalupe PODGLĄD »

Lista 10 najpopularniejszych ankiet względem oddanych głosów

Jeżeli jakaś ankieta narusza dobro osobiste lub inne przepisy prawa wejdź w podgląd i zgłoś administratorowi celem usunięcia.
Lp. Pytanie Typ Data Głosy Autor Adres
1 Jak oceniasz szans? na rozw??j w Polsce ? Ankieta z jedną odpowiedzią 29-06-2014 12:57 127 Obywatel PODGLĄD »
2 W jakimi mie??cie chcia??by?? zorganizowa? spotkanie plenerowe z demokracj? bezpo??redni? w sierpniu 2014 ? Ankieta z jedną odpowiedzią 20-07-2014 14:06 46 Demokracja Bezpo??rednia PODGLĄD »
3 Kt??re rozwini?cie nazwy (U??yte jako skr??t nazwy parti na kartach do g??osowania tak samo jak KNP Janusza Korwina Mikke ) wybierasz: Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 04-06-2014 9:01 30 Pawe?? PODGLĄD »
4 Gen. Jaruzelski - zas??uguje na honory czy na pogard? ? Ankieta z jedną odpowiedzią 30-05-2014 19:08 25 Pawe?? PODGLĄD »
5 Czym powinien zaj?? si? samorz?d-miasta : Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 28-09-2014 8:47 14 Pawe?? PODGLĄD »
6 Jaki tryb? Ankieta z jedną odpowiedzią 14-10-2014 18:39 14 blint PODGLĄD »
7 Co lubisz je??? Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 17-02-2014 14:18 13 Pawe?? PODGLĄD »
8 Twoje ulubione ??rodowisko programistyczne ? Ankieta z jedną odpowiedzią 25-04-2014 12:31 10 SpiJay PODGLĄD »
9 Jakiego kandydata na prezydenta zaakceptowa??by?? ? Ankieta z odpowiedziami alternatywnymi 13-06-2014 20:11 10 Prezydent PODGLĄD »
10 Jak min??? Ci dzi?? dzie?? ? Ankieta z jedną odpowiedzią 13-02-2014 04:45 6 Patryk PODGLĄD »
Copyright 2014 © Iam4U.pl