Francesco
  • I\'d like some euros <a href=\" http://oojeile.com/espn-viagra-ad-generic \">espn viagra ad generic
  • </a> In that case, the EU sanctions against Russia may well expire automatically in March and July
  • <a href=\" http://oojeile.com/isoptin-40-mg-opinie-effects \">isoptin 40 mg opinie effects
  • </a> Thus it was that while Easdale declared that success for the board at next week&#x2019;s extraordinary general meeting would be &#x201c;a hollow victory&#x201d; without the backing of the club&#x2019;s support, his subsequent mention of a &#x201c;pragmatic solution&#x201d; had antennae bristling amongst those many Rangers fans who have become devoutly cynical about the procession of hollow assurances emanating from Ibrox over the last three years.
  • <a href=\" http://oojeile.com/pyridium-plus-discontinued-control \">pyridium plus discontinued control
  • </a> Kennedy International Airport on Saturday when a Caribbean Airlines flight crossed its path, the FAA said in a statement.
Ułóż odpowiedzi w kolejności (od góry) od najważniejszej!
Chwyć i przeciągnij elementy za pomocą strzałek lub usuń zbędne
Jak to działa ?
Głosy w ankiecie z odpowiedziami alternatywnymi liczone są punktami w kolejności malejącej. W przypadku 10 odpowiedzi, pierwsza w kolejce otrzyma 10 punktów, druga 9, trzecia 8 (itd.), a ostatnia 1. Usunięte odpowiedzi otrzymują wartość 0.


Copyright 2014 © Iam4U.pl