Leonard
  • Accountant supermarket manager <a href=\" https://www.drugonsale.com \">cheap order drugs</a> Alitalia, which was acquired by a group of Italian investorsand Air France-KLM after it went bankrupt in 2008, is one ofseveral big Italian corporate names facing a possible foreigntakeover, including Telecom Italia.
Ułóż odpowiedzi w kolejności (od góry) od najważniejszej!
Chwyć i przeciągnij elementy za pomocą strzałek lub usuń zbędne
Jak to działa ?
Głosy w ankiecie z odpowiedziami alternatywnymi liczone są punktami w kolejności malejącej. W przypadku 10 odpowiedzi, pierwsza w kolejce otrzyma 10 punktów, druga 9, trzecia 8 (itd.), a ostatnia 1. Usunięte odpowiedzi otrzymują wartość 0.


Copyright 2014 © Iam4U.pl