Jonathan
  • Why did you come to ? <a href=\" https://www.drugonsale.com#entreaty \">online pharmacy</a> McFarlane agreed that women are often portrayed more as sex objects than characters, but said that\'s a function of the comics\' generally exaggerated style as well as the whims of the mostly male creators.
Ułóż odpowiedzi w kolejności (od góry) od najważniejszej!
Chwyć i przeciągnij elementy za pomocą strzałek lub usuń zbędne
Jak to działa ?
Głosy w ankiecie z odpowiedziami alternatywnymi liczone są punktami w kolejności malejącej. W przypadku 10 odpowiedzi, pierwsza w kolejce otrzyma 10 punktów, druga 9, trzecia 8 (itd.), a ostatnia 1. Usunięte odpowiedzi otrzymują wartość 0.


Copyright 2014 © Iam4U.pl