Czym powinien zająć się samorząd-miasta :
 • Ścieżkami rowerowymi
 • Inwestycjami w infrastrukturę transportową
 • Wzmocnieniem systemu obronności - schrony, umocnienia, ewakuacja
 • Organizacja lokalnych militarnych formacji obronnych
 • Likwidacja straży miejskiej
 • Darmowa komunikacja miejska
 • Budowa systemu schronów atomowych i tuneli ewakuacji z miasta
 • Więcej na szkolnictwo - rozwój programów indywidualnych
 • Więcej na kulturę
 • Zbudowanie informatycznego systemu wspierającego proces obywatelskiego podejmowania decyzji o kierunku rozwoju miasta
 • Oddłużenie samorządu
 • Opieką społeczną i pomocą najsłabszym
 • Sportem i kulturą fizyczną
Ułóż odpowiedzi w kolejności (od góry) od najważniejszej!
Chwyć i przeciągnij elementy za pomocą strzałek lub usuń zbędne
Jak to działa ?
Głosy w ankiecie z odpowiedziami alternatywnymi liczone są punktami w kolejności malejącej. W przypadku 10 odpowiedzi, pierwsza w kolejce otrzyma 10 punktów, druga 9, trzecia 8 (itd.), a ostatnia 1. Usunięte odpowiedzi otrzymują wartość 0.


Copyright 2014 © Iam4U.pl