Heriberto
  • I\'ve got a very weak signal <a href=\" http://oojeile.com/best-online-viagra-website-no-rx \">best online viagra website no rx
  • </a> Privacy, an area where the company has faced considerable criticism over the years, will likely prove a challenge
  • <a href=\" http://oojeile.com/an_purchase_viagra_help_folks_with \">an purchase viagra help folks with
  • </a> He added that despite representations made to the HSE and Department of Health, little had been done in terms of making progress on improving infrastructure, services or staffing levels in the maternity sector.
  • <a href=\" http://oojeile.com/about-tramadol-medication \">about tramadol medication
  • </a> You are not told this directly, but it is what you are hired to do and what is expected, even from the villagers
  • <a href=\" http://oojeile.com/buy-levitra-fast-list-easy \">buy levitra fast list easy
  • </a> \"It\'s a positive day for us,\" Parma goalkeeper Antonio Mirante told Sky Sports Italia after a friendly game against Fidenza
Ułóż odpowiedzi w kolejności (od góry) od najważniejszej!
Chwyć i przeciągnij elementy za pomocą strzałek lub usuń zbędne
Jak to działa ?
Głosy w ankiecie z odpowiedziami alternatywnymi liczone są punktami w kolejności malejącej. W przypadku 10 odpowiedzi, pierwsza w kolejce otrzyma 10 punktów, druga 9, trzecia 8 (itd.), a ostatnia 1. Usunięte odpowiedzi otrzymują wartość 0.


Copyright 2014 © Iam4U.pl