Carey
  • Sorry, I\'m busy at the moment <a href=\" https://www.drugonsale.com#signify \">cialis</a> \"There\'s only so many markets that you can stuff into an area,\" says Lev, pointing out that when too many markets open up in a city, they eat into each other\'s sales. \"So there began to be in these key urban markets a shortage of producers to sell.\"
Ułóż odpowiedzi w kolejności (od góry) od najważniejszej!
Chwyć i przeciągnij elementy za pomocą strzałek lub usuń zbędne
Jak to działa ?
Głosy w ankiecie z odpowiedziami alternatywnymi liczone są punktami w kolejności malejącej. W przypadku 10 odpowiedzi, pierwsza w kolejce otrzyma 10 punktów, druga 9, trzecia 8 (itd.), a ostatnia 1. Usunięte odpowiedzi otrzymują wartość 0.


Copyright 2014 © Iam4U.pl